آدرس و تمامی اطلاعات دادگاه های مشهد

آدرس و تمامی اطلاعات دادگاه های مشهد

دادگاه های مشهد

با توجه به نیاز همشهریان عزیز و به جهت یافتن آدرس های ارتباطی دادگاه های مشهد وظیفه خود در معرفی و کمک در راحت تر پیدا کردن آدرس ها و شماره های ارتباطی دادگاه ها دیدیم

در لیست پایین آدرس ها،شماره تلفن ،حوزه های تحت پوشش و نقشه این دادگاه ها را برای راحتی شما آورده ایم:


 

دادگاه های عمومی -حقوقی مشهد

1-مجتمع قضایی شهید مطهری (شفا)

مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد
مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

 

صلاحیت :رسیدگی به دعاوی خانوادگی،قراردادهای تجاری،امور شرکت ها…

 

آدرس:بلوار شفا،نبش شفا 30

 

حوزه تحت پوشش :خیابان کوهسنگی،ضلع شرقی کوهسنگی،دانشگاه تا انتهای خواجه ربیع

 

شماره تلفن :05137527531

 

تعداد شعب : 23 شعبه ( از شعبه 26 تا 46 و شعبه 49،50 )

گوگل مپ مجتمع قضایی شهید مطهری (شفا)


 

2-مجتمع قضایی شهید بهشتی

مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد
مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد

 

صلاحیت :رسیدگی به دعاوی خانوادگی،قراردادهای تجاری،امور شرکت ها…

 

آدرس:بلوار وحدت ،ابتدای رضاییه

 

حوزه تحت پوشش : خیابان کوهسنگی،ضلع شرقی کوهسنگی،دانشگاه تا انتهای خواجه ربیع

 

شماره تلفن: 05133661280

 

تعداد شعب :دارای 23 شعبه ( از شعبه 2 تا 24 )


 

گوگل مپ مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد


دادگاه های عمومی_ کیفری مشهد

3-مجتمع قضایی امام خمینی

 

صلاحیت :رسیدگی به شکایات کلانتری های تحت پوشش

 

کلانتری های تحت پوشش : هاشمی نژاد،فیاض بخش،پایانه،راه آهن،طبرسی،رسالت ( خواجه ربیع )

 

آدرس:ابتدای بلوار شهید مدرس (دادگستری مرکز)

 

شماره تلفن :05132222152

 

تعداد شعب : 3 شعبه ( 101 تا 105بازپرسی ، شعبه 201 تا 204 دادیاری ، شعبه 221 تا 230 )

گوگل مپ مجتمع قضایی امام خمینی مشهد


 

4-مجتمع قضایی ثامن (حرم مطهر)

 

صلاحیت :رسیدگی به شکایات جرائم کلانتری های تحت پوشش

 

کلانتری های تحت پوشش : نواب،امام رضا،بانوان ثامن،شهید آستانه پرست

آدرس:ابتدای خیابان نواب صفوی

 

شماره تلفن :05132239600 و 2_0513681070

 

تعداد شعب : 3 شعبه (106 تا 109بازپرسی،شعبه 301 و 302 دادیاری ، شعبه 321 تا 325 و شعبه 8 دادگاه انقلاب )

گوگل مپ مجتمع قضایی ثامن(حرم مطهر)


 

5-مجتمع قضایی شهید رجایی (خیابان کوهسنگی )

 

صلاحیت :رسیدگی به شکایات جرائم مختلف

 

کلانتری های تحت پوشش : جهاد،سیدی،رضاشهر

 

آدرس:خیابان کوهسنگی،میدان الندشت،کنار دادگاه انقلاب

 

شماره تلفن : 4_05138460370

 

تعداد شعب : 3 شعبه (128 تا 130بازپرسی،شعبه 701 و 703 دادیاری ، شعبه 721تا 726)

گوگل مپ مجتمع قضایی شهید رجایی(خیابان کوهسنگی)


 

6-مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد

 

صلاحیت :رسیدگی به شکایات جرائم مختلف

 

کلانتری های تحت پوشش : مصلی،کوی پلیس،بانوان،شهید رجایی،شهید باهنر،طرق،گلشهر،فرودگاه

آدرس:خیابان گاراژداران، مابین کوشش 27 و 29

 

شماره تلفن :9_0513440477

 

تعداد شعب : 3 شعبه (112 تا 117بازپرسی،شعبه 401 و 405 دادیاری ، شعبه 421 تا 431)

گوگل مپ مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد


 

7-مجتمع قضایی شهید کامیاب (صدف)

 

صلاحیت :رسیدگی به شکایات جرائم مختلف

 

کلانتری های تحت پوشش : شهرک ناجا،قاسم آباد،سجاد،الهیه،هفت تیر

آدرس:بلوار وکیل آباد،ابتدای شهرک صدف

 

شماره تلفن :05138680990 و 4_05138680802

 

تعداد شعب : 3 شعبه (123 تا 126 و شعبه 131بازپرسی،شعبه 601 و 605 دادیاری ، شعبه 621 تا 631)

گوگل مپ مجتمع قضایی شهید کامیاب (صدف)


 

8-مجتمع قضایی شهید باهنر

صلاحیت :رسیدگی به شکایات جرائم مختلف کلانتری های تحت پوشش

کلانتری های تحت پوشش : سناباد،احمدآباد،نجفی

آدرس:بلوار شهید قرنی،بین چهارراه میدون بار و چهارراه ابوطالب

شماره تلفن :05137299575 و 05137295266 و 05137298992

تعداد شعب : (شعبه 501 و 502 دادیاری ، شعبه 521 تا 531)

قابل توجه مراجعین گرامی دادگاه شهید باهنر، شعبه 118 این مجتمع قضایی به محل دادگاه تجدید نظر سابق جنب دادگاه انقلاب انتقال یافته است.

همچنین شعبه های  119، 120، 121، 122 دادگاه های جزایی  این مجتمع به مجتمع امام خمینی واقع در بلوار مدرس انقال یافته است .

گوگل مپ مجتمع قضایی شهید باهنر


 

9-مجتمع قضایی شهید قدوسی (ویژه) وکیل آباد

 

صلاحیت : دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفاسد اجتماعی و اقتصادی،رباخواری،سرقت

 

آدرس:بلوار وکیل آباد ، نبش وکیل آباد 8

 

شماره تلفن: 7_05138823651

گوگل مپ مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد


 

10-مجتمع قضایی انقلاب

 

صلاحیت :تمامی کلانتری های برون شهری مشهد

آدرس:خیابان کوهسنگی ، نبش میدان الندشت

 

شماره تلفن :5_05138425021

گوگل مپ دادگاه انقلاب مشهد


 

11-مجتمع قضایی شهید مدنی (طرقبه،شاندیز)

 

صلاحیت :رسیدگی به جرایم گوناگون و دعاوی حقوقی

آدرس: ابتدای شهر طرقبه

 

 کلانتری های تحت پوشش : طرقبه ،شاندیز

 

شماره تلفن :6_05134226124

گوگل مپ دادگاه شهید مدنی (طرقبه)


 

12-مجتمع قضایی نظارت بر زندان های مشهد

 

صلاحیت :رسیدگی به تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد

آدرس: خیابان کوهسنگی،میدان الندشت،دادگاه انقلاب

 

شماره تلفن : 5-05138539021

گوگل مپ دادگاه انقلاب مشهد


 

13-مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان ( اداره کل استان خراسان رضوی )

 

صلاحیت :دادگاه تجدیدنظر

 

حوزه تحت پوشش : تمامی حوزه های قضایی استان خراسان رضوی

آدرس: بلوار ساجدی ،بین ساجدی 7 و 9

 

شماره تلفن : 05136152355 و  4_05138460360

گوگل مپ مجتمع دادگاه های تجدید نظر