حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

 

تجارت بین الملل

تجارت بین الملل در واقع قوانین و مقرراتی است که روابط تجاری میان کشورها که بصورت صادرات و واردات صورت می گیرد را دربرمی گیرد.به نوعی می توان گفت این شرایط و قوانین برای زمانی است که روابط تجاری از مرزهای کشورها عبور کرده و کشور دیگری در آن دخیل باشد.

حقوق تجارت بین المللی شامل دو دسته حقوق تجارت بین المللی خصوصی و حقوق تجارت بین المللی عمومی می شود.

.

وکیل تجارت بین المللی
وکیل تجارت بین المللی

تاریخچه

بر اساس آنچه که از گذشته به یادگار مانده است از زمان های دور میان مردم همواره تجارت بین الملل وجود داشته است و تاجرانی از کشورهای مختلف با طی سفرهای طولانی از طریق زمینی و دریایی همواره اجناس و تولیدات خود را به کشورهای دیگر می بردند و تولیدات کشور دیگر را به وطن خود برمیگرداندند و اینگونه  تجارت بین المللی را رواج می دادند تا به امروز که به راحتی می توان گفت هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند تمامی مایحتاج خود را تامین کند و همواره کشورها به دادوستد و تجارت نیازمند می باشند.

 

حقوق تجارت بین الملل خصوصی

حقوق تجارت بین الملل خصوصی که به آن حقوق بازرگانی بین المللی نیز گفته می شود ، بخشی از حقوق تجارت بین الملل است که روابط و قراردادهای تجاری میان تجار و شرکت های تجاری در کشورهای مختلف را تعیین می کند.

حقوق بازرگانی بین المللی به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی،کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات داخلی و  رویه‌های بازرگانی است که روابط بازرگانی بین الملل راتعیین می نماید.

همواره دو گروه در تجارت بین المللی نقش اساسی دارند که ازین بین گروهی وظیفه تنظیم روابط و سیاست های تجاری بین کشورها را برخوردار می باشند و اموری همانند صادرات و واردات بین المللی ،امور گمرکی و تعرفه‌ها و مالیات‌ها را تعیین می نمایند.

گفتنی است سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه‌ها و نهادهای جهانی همانند سازمان تجارت جهانی، آنسیترال، یونیدروا، اتاق بازرگانی بین‌المللی جزو این گروه می باشند.

گروه دیگر از طریق قراردادهای بین‌المللی، عامل انجام تجارت هستند.

تجار، شرکت‌های تجاری، پیمانکاران و مالکان کارخانجات در کشورهای دیگر و…… از این نمونه می‌باشند. موضوعات گروه اول، مربوط به حقوق عمومی بین‌المللی و مسائل گروه دوم، مرتبط با حقوق خصوصی بین‌المللی یا حقوق بازرگانی بین المللی می باشد.

 

نظریات تجارت بین الملل 

گفتنی است در مورد تجارت بین الملل نظریات زیاد و مختلفی وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به نظریه آدام اسمیت اشاره کرد که این نظریه را اینگونه بیان میکند که هر کشوری ابتدا باید تخصص  و نیازمندی های لازم را قبل از ورود به بازار کسب کند .

در مطالعه نظریات تجارت بین الملل به نظریات زیاد و مهم برخواهید خورد که نظریات ارزش های بین المللی استوارت میل ،هکشر واوهلین ،نظریه‌ی مرکانتیلیسم را میتوان نام برد.

 

وکالت و مشاوره حقوقی تجارت بین الملل

به دلیل پیچیدگی های فراوان بازار تجارت بین المللی همواره یک وکیل بین المللی آشنا به قراردادها و امورات تجاری برای شرکت هایی که دارای روابط تجاری بین المللی هستند امری مهم و ضروری است .

گفتنی است موضوعات حقوقی در تجارت بین الملل شامل ،تنظیم و تهیه قرارداد و اسناد بین المللی ، نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی،طرح و دفاع در دعاوی بین المللی و مشاوره در موضوعات تجارت بین الملل می باشد .

خدمات حقوقی در راستای تجارت بین الملل به دو دسته تهیه و تنظیم اسناد و قراردادهای بین المللی و دعاوی حقوقی  تجارت بین المللی تقسیم می شوند.

.

حقوق تجارت بین الملل
حقوق تجارت بین الملل

.

 

تنظیم قراردادهای بین المللی

یکی از مهمترین و کاربردی ترین موضوعات وکلای بین المللی تنظیم قراردادهای تجاری می باشد،به دلیل اینکه قوانین کشورها در بسیاری از مفاد و موضوعات متفاوت می باشد و هر مفادی در قرارداد آثار متفاوتی دارد پس همواره نیازمند به فردی می باشد که تمامی جوانب قرارداد را در نظر بگیرد ،وظایف دو طرف قرارداد را مشخص نماید و مناسب ترین و کم ریسک ترین قرارداد را تنظیم نماید.

 

دعاوی تجارت بین المللی

دعاوی تجاری بین المللی در دو مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرند که این دو مرجع ،مراجع قضایی کشورها و مراجع داوری می باشند .

در رسیدگی به دعاوی تجاری داخلی همواره قوانین و مقر رسیدگی به آن مشخص شده است اما در دعاوی تجاری بین المللی در صورتی که قوانین در خود قرارداد تعیین نشده باشد، مراجعی که برای رسیدگی به پرونده تعیین میگردد باید ابتدا با استفاده از اصول و قواعد حقوقی نسبت به تعیین آنها اقدام نمایند.اما اجرای رای صادر شده، خصوصا هنگامی که رای داوری نباشد، دشواری های فراوانی نسبت به رای های صادر شده داخلی دارد.

 

بنابراین دعاوی تجاری بین المللی از جهت رسیدگی به دو دسته ، رسیدگی در مراجع قضایی کشورها و رسیدگی از طریق داوری تقسیم بندی می شوند.

 

رسیدگی در مراجع قضایی کشورها

در رسیدگی به پرونده های بین المللی معمولا مراجع قضایی بر اساس آیین و قوانین خود کشور با آن برخورد می نمایند اما همواره در قراردادهای بین المللی اساس و قوانین نحوه حل مشکل به وجود آمده تعیین شده است که دادگاه به کمک ان سعی در حل موضوع می نماید.

برای وکالت در پرونده هایی که در مراجع قضایی کشورها مورد رسیدگی قرار می گیرد، همواره وکلا ملزم به داشتن پروانه وکالت در همان کشور محل وقوع دادگاه می باشند.

 

رسیدگی در داوری تجاری بین المللی

امروزه سازمانهای معتبر تجاری برای داوری اختلافات تجارت بین المللی تشکیل شده است که نقش مهمی در رسیدگی به دعاوی تجارت بین المللی دارند.

علاوه بر اینگونه سازمانهایی که به داوری اختصاص دارند، حقوقدان ها ، مهندسان و …… نیز در صورت نیاز به صورت موردی به داوری تجارت بین المللی در حوزه تخصصی خود کمک می نمایند .