شرایط و مراحل دقیق شکایت از پزشک به دلیل خطای پزشکی 1400

نحوه شکایت از پزشک به دلیل خطای پزشکی

 

نحوه شکایت از پزشک به دلیل خطای پزشکی .

مسئله نارضایتی، شكايت و دادخواهي بيماران از پزشكان معالج، به علت خطای پزشکی و خطاهاي تشخيصي و درماني، از مسائل مهم و مبتلا به جامعه ميباشد. امروزه علي رغم تلاش هاي پزشكان و كادر درماني و با وجود بهره وري از امكانات در دسترس، ميزان نارضايتي و شكايت بيماران رو به افزايش نهاده است. اگر چه ازدياد جمعيت و افراد بيمه شده و افزايش آگاهي اشخاص از حقوق خود، از جمله علل روند رو به افزايش شكايت عليه پزشكان و كادر درماني بوده، ولي عدم موفقيت در برقراري ارتباط صحيح با بيماران، از علل اصلي طرح دعاوي مذكور ميباشد. از سوي ديگر خطای پزشكي تقريباً عمده ترين دليل اقامه دعاوي عليه پزشكان در سال هاي اخير بوده است. جالب آن است كه مقدار قابل توجهي از اين شكايات مربوط به مسائل قابل اجتناب است و بيش از 59 %شكايات قابل پيشگيري ميباشد. افزايش تعداد شكايات، پديده جهاني است كه مقدار و شدت اين مشكل در بين كشورها بسيار متغير است. قصور پزشكي يعني درماني كه بر طبق استانداردهاي پذيرفته شده پزشكي نباشد و منجر به فوت يا نقص عضو در بيمار گردد. این خطا ها شامل اشتباهات تشخیصی ، اشتباهات درمانی اعم از دارویی یا جراحی ، اشتباه در استفاده از فناوری و تجهیزات و اشتباه در تفسیر آزمون های پاراکلینیک هستند. در این مقاله به بحث در خصوص وضعیت خطاهای پزشکی در کشور های در حال توسعه ، طبقه بندی خطاها و انواع قصور پزشکی اشاره شده است همانطور که در مقاله قبلی خود شرایط جلوگیری از توقیف اموال را بصورت کامل توضیح دادیم .

 

طبقه بندی خطاهای پزشکی 

.

خطاهای پزشکی به صورت زیر دسته بندی شده اند:

.

 • بر اساس شدت آسیب ( خفیف، جدی، مرگ و….)

 • بر اساس محل وقوع خطا( بیمارستان، اورژانس و…)

 • بر اساس اشخاص درگیر( پزشک، پرستار، داروساز و…)

 • بر اساس نوع مراقبت( دارویی،جراحی و…)

 • فعال و نهان

 • بی احتیاطی و بی مبالاتی

 • تئوری رفتار های انسانی

 

انواع خطای پزشکی

.

چهار دسته قصور پزشکی عبارتند از:

.

 • بی مبالاتی

.

پزشک از انجام اعمالی که در مواجهه با بیمار و بیماری او جزو اعمال پذیرفته شده ضروری بوده اند غفلت کرده است، یعنی اموری که لازم بوده انجام دهد را انجام نداده است. مانند نگرفتن شرح حال بیمار ( مثل حساسیت دارویی)، ننوشتن نحوه مصرف دارو و عدم توضیح آن به بیمارو….

.

 • بی احتیاطی

.

.طبیب، جراح ، یا سایرین با انجام اقداماتی در اثر بی توجهی و بی دقتی دچار اشتباه شده اند و در نتیجه بیمار دچار آسیب شده است ( کار هایی انجام داده اند که نباید انجام می شد)

.

 • عدم مهارت

.

ناتوانی در انجام اموری تخصصی که توانایی یا کارایی خاصی لازم دارند، عدم مهارت ممکن است ناشی از تازه کاری و کم تجربگی باشد و یا ناشی از عدم بهره وری کافی از دانش پزشکی . عدم مهارت ممکن است عملی باشد یا علمی. به بیان دیگر عدم مهارت یعنی عدم آشنایی متعارف به اصول و دقایق علمی و فنی کار معین،مانند اشکال در تکنیک جراحی ، تجویز داروی نامناسب یا با دوز نامناسب.

.

 • عدم رعایت نظامات دولتی

.

شامل قوانین و آیین نامه های نظام پزشکی و دستور العمل های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و بخشنامه های مراکز علمی و درمانی و هرگونه قانون، مصوبه، آیین نامه،بخشنامه و دستور العمل هایی از طرف قانون گذار یا مقامات صلاحیت دار در امور پزشکی وضع گردیده است. مانند : تحمیل مخارج غیر ضروری به بیمار، تبلیغات گمراه کننده و.. ایجاد رعب و وحشت و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری، عدم رعایت نظامات دولتی ممکن است علاوه بر محکومیت کیفری و جبران خسارت وارده منجر به محکومیت انتظامی پزشکان نیز بشود.مواردی از عدم رعایت نظامات دولتی که صرفا به صورت خطا اتفاق افتاده و موجب ضرر و زیان اشخاص دیگر نشده باشد موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد.

 

انواع خطای پزشکی از نظر رفتار انسانی عبارتند از:

.

 • خطای انسانی

 • خطای علمی

 • خطای مهارت

 • خطای قوانین

خطای انسانی ممکن است مانند فراموشی چک کردن پرونده بیمار در اطمینان از داروی تجویزی جهت بیمار مورد نظر یا پارگی /بریدگی یک ارگان نزدیک به محل عمل جراحی توسط جراح حاذق با تجربه به علت اشکال در تمرکز باشد.همچنین ممکن است فعال ( تزریق سرم اشتباه) و یا نهفته ( خراب بودن لوازم/ شیفت های طولانی/ دارو های شبیه هم) باشد. خطای انسانی ممکن است ناشی از انجام اقدام اشتباه و یا عدم انجام اقدام درست باشد.

 

تخلفات انتظامی پزشکی در کجا رسیدگی می شود؟

.

مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان جرم نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرفه پزشکی تخلف محسوب می شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات مقرره محکوم می شوند.

.

چگونه می توان خطای پزشکی را ثابت کرد؟    

.

علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت خطای پزشکی و جرایم مرتبط با آن می پردازد و مجازات حاکم بر جرایم و تقصیرات را مقرر می کند؛ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی ثابت می شود.

.

کدام نهاد به موضوع قصور پزشکی رسیدگی می کند؟

.

دادگاه عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به پرونده های مربوط به خطای پزشکی است و در تهران ناحیه خاصی از دادسرا با عنوان «دادسرای ویژه پزشکی و دارویی» به طور جداگانه به این مورد رسیدگی می کند. در برخی مراکز استان ها نیز شعبه خاصی از دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به این پرونده ها هستند. البته باید گفت که مرجع رسیدگی به قصور و تخلفات انتظامی پزشکی دادسراهای انتظامی و هیات های بدوی ، تجدید نظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است.

 

مراجع شکایت از پزشک

.

1_دادسرای ویژه امور پزشکی: شما می توانید خسارت وارده و یا دیه را از دادسرای ویژه امور پزشکی درخواست کرده تا در صورتی که پزشک دچار خطای پزشکی و نقصان شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

2_شورای حل اختلاف: اگر پرونده شما جزو آن دسته است که احتمالا دیه کمتر از 5 میلیون خواهد داشت بهتر است از راه شورای حل اختلاف اقدام کنید.

3_دادسرای انتظامی: اگر صرفا می خواهید پروانه طبابت پزشک را باطل کنید یا توبیخ کتبی برای او بفرستید از دادسرای انتظامی اقدام کنید.

 

مراحل شکایت از پزشک به دلیل خطای پزشکی

.

شما می توانید برای رسیدن به نتیجه بهتر در خصوص شکایت از پزشک معالج به دلیل خطای پزشکی به یک وکیل مجرب و متخصص مراجعه کنید.

.

1_در شهر هایی که دادسرای جرایم پزشکی دارند می توانید به آنجا مراجعه کنید یا از طریق دادسرای عمومی در سایر شهر ها اقدام کنید.

2_در شعبه دادیاری یا بازرسی شکایت خود را ثبت کنید.

3_در مرحله بعد نزد قاضی تحقیقات حاضر می شوید و توضیحات خودتان را ارائه می دهید.

4_قاضی کلیه مدارک مربوط را از مراکز درمانی مربوطه درخواست می کند. ( بهتر است درخواست مربوطه را خودتان به مراکز درمانی ببرید تا کار سریع تر پیش برود)

5_پرونده شما برای اجرای این دستورات به کلانتری می رود که در آن صورت، به پزشک یا بیمارستان دستور داده می شود که اگر پرونده ناقص است آن را تکمیل کند. اگر لازم باشد از شاهدانی که احتمالا در ماجرا حضور داشته اند توضیح خواسته می شود. از شخص یا اشخاصی که شما از آن ها شکایت کرده اید توضیح خواسته می شود.

شما یا همان بیمار به پزشکی قانونی می روید تا مشخص شود که آسیب وارده چقدر است. پرونده به کمیسیون پزشکی فرستاده می شود و کمیسیون شما و پزشک مربوطه را برای توضیحات فرا می خواند.

 

هزینه شکایت از پزشک به علت خطای پزشکی

.

برای هر اقدام حقوقی در دادگاه کیفری و یا دادگاه حقوقی نیاز به پرداخت هزینه های دادرسی جهت تشکیل پرونده در قانون پیش بینی شده است. هزینه هر کدام از پرونده ها بنا به قانون بودجه هر سال تعیین می شود. با الکترونیکی شدن خدمات قضایی قوه قضاییه هزینه خدمات الکرونیک قضایی نیز به هزینه تشکیل پرونده افزوده شده است.

در بعضی مواقع طرفین دعوا ترجیح می دهند به جای حضور در مراجع قضایی از خدمات وکیل متخصص دادگستری استفاده نماید طبیعتا این امر هزینه ها را تا حدی افزایش خواهد داد. اما در قانون پیش بینی شده است در صورتی که رای به نفع شاکی یا خواهان صادر شود امکان مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از طرف پرونده وجود دارد.

.

چگونگی پرداخت هزینه دادرسی در شکایت کیفری

.

هزینه شکایت کیفری نسبت به شکایت حقوقی چشمگیر نیست. در صورتی که خواهان طرح شکایت کیفری از پزشک باشیم هزینه دادرسی و هزینه خدمات دفاتر قضایی جمعا حدود پانصد هزار ریال خواهد شد. هزینه بعدی که برای شکایت از پزشک باید پرداخت شود هزینه تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی است که باید توسط شاکی پرداخت شود. تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی منوط به پرداخت هزینه و پیوست فیض واریزی است.

.

آیا می شود هزینه دادرسی را اول نپردازیم؟

.

اگر شاکی مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد یعنی امکان پرداخت هزینه های دادرسی را نداشته باشد هنگام طرح شکایت باید ادعای اعسار و عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های کارشناسی را به مرجع قضایی تقدیم نماید.

 

زمان شکایت از پزشک

.

نحوه اثبات خطای پزشکی

نحوه اثبات خطای پزشکی

.

بهترین زمان برای طرح شکایت به دلیل خطای پزشکی، به محض بروز آسیب و ایجاد عارضه می باشد. اقدام فوری در این زمینه موجب حفظ و نگهداری ادله اثبات دعوا می شود. همچنین موجب می گردد که توسط هیات کارشناسان متشکل از پزشک ها متخصص و مورد وثوق دادگاه ، میزان و نوع آسیب وارده را در جلسه یا جلسات معاینه به درستی تشخیص داده و نظریه خویش را به محکمه ارائه نمایند. لذا بهترین زمان اقدام فوری و اجتناب از فوت وقت می باشد.

تخلفات کیفری

انواع تخلفات کیفری عبارتند از: اشتغال به طبابت بدون مجوز، خودداری از کمک به مصدومین؛ سقط جنین، صدور گواهی خلاف، فریفتن بیمار با ادعای کاذب، دادن نسخع غیر ضروری؛ تجویز غیر ضروری مواد مخدر

 

قوانین رابطه پزشک و بیمار و مسئولیت پزشک 

.

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای:

.

ماده 2: شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی –سیاسی و اقتصادی بیماران حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف حرفه ای خود به کار ببرند.

ماده 3:شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی، قانونی و نظامات دولتی صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.

ماده 4: شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار مگر به موجب قانون را ندارند.

ماده 6: انجام امور خلاف شئون پزشکی که مصادیق آن توسط سازمان نظام پزشکی اعلام خواهد شد توسط شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می شود خودداری کنند.

ماده 18: پزشک معالج مسئول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به استثنای موارد ضروری است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.

ماده 319 قانون مجازات اسلامی: هرگاه طبیبی هرچند حاذق و متخصص باشد، در معالجاتی که شخصا انجام می دهد یا دستور انجام آن ها صادر می کند هرچند با اذن بیمار یا ولی او باعث تلف شدن جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

ماده 336 قانون مجازات اسلامی: در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است و یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود. مسبب به حبس از 1 تا 3 سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم خواهد شد.

ماده 59: اعمال زیر جرم محسوب نمی شود: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

ماده 60: چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقض عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نیست.

 

مجازات صدور گواهی نامه های پزشکی خلاف قانون 

.

ماده 539 قانون مجازات اسلامی: هرگاه طبیب درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه و یا برای تقدیم به دادگاه گواهی خلاف واقع صادر کند به شش ماه تا دوسال حبس و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 538 قانون مجازات اسلامی: هرکس که شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا برای تقدیم به دادگاه تصدیق نامه به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تاشش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 540 قانون مجازات اسلامی: هرگاه گواهی پزشکی خلاف واقع ، موجب ضرر شخص ثالث شود و یا به خزانه دولت خسارت وارد کند پزشک علاوه بر پرداخت خسارت وارده تا هفتادو چهار ضربه شلاق و یا به پرداخت دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در این دوران که دغدغه ها و مشغله های ذهنی افراد بسیار زیاد است شخص قربانی یا اولیای دم برای احقاق حق خود نه توانی برای پیگیری شکایت دارد و نه تمرکز لازم را؛ لذا بهتر است در این خصوص از یک وکیل کاربلد و با تجربه استفاده کرد زیرا یه وکیل خوب با آگاهی و تسلط بر قوانین و مفاد آن میتواند شما را در این راه پر فراز و نشیب یاری دهد و شما را به حقتان برساند.

.

چند عامل تاثیر گذار در طرح شکایت بیماران از پزشکان

.

عوامل رفتاری: رابطه رفتاری پزشک با بیمار یکی از عوامل مهم است. وقتی بیمار به دنبال یک اقدام درمانی دچار عارضه ناگواری می شود چه این عارضه مربوط به ذات بیماری باشد و چه در اثر سهل انگاری و کوتاهی پزشک ایجاد شده باشد از آنجا که انتظارات بیمار و اطرافیان او برآورده نشده ، ناخواسته حالت روحی و خلقی غیر عادی خواهند داشت لذا بروز عکس العمل غیر منطقی و نسنجیده کادر درمانی منجر به آزرده دلی بیمار و بدتر شدن اوضاع و بروز شکایت خواهد شد. رفتار مهربانانه ، منطقی و سنجیده پزشک در این موارد معمولا از بروز نارضایتی بیشتر و ابراز شکایت رسمی پیشگیری خواهد کرد.

آگاهی ندادن به بیمار و اطرافیان او درباره عوارض احتمالی و خطرات غیر قابل پیش بینی:

بیمار امیدوار در مقایسه با بیمار مایوس و ناامید خیلی بهتر و راحت تر درمان می شود ولی این تلقین امید نباید حالت اغراق ، فریبکاری و احیانا سودجویی داشته باشد و موجب بهره گیری نادرست و غیر منصفانه شود. بسته به مورد باید بیمار و بستگان را تا حد امکان از ماهیت بیماری ، راه های درمان موجود و عوارض احتمالی آگاه کرد تا بیمار با اطلاع و آگاهی کافی تصمیم بگیرد و در صورت بروز عوارض نیز آمادگی پذیرش آن را داشته باشد. میزان آگاهی دادن به بیمار تحت تاثیر وضعیت روحی و شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص هر بیمار متفاوت است و این هنر پزشک است که بداند با هر بیمار و بیماری چگونه مواجه شود.

مسائل مالی و موضوع هزینه درمان: یکی از مسائل مهم موضوع هزینه درمان است. تعداد بیماران بخش های دولتی بسیار بیشتر از بخش خصوصی است بدین معنا که اگر نتیجه درمان رضایت بخش نباشد و یا منجر به فوت بیمار شود منجر به شکایت خواهد شد. بهتر است بیمارانی که برای درمان و جراحی انتخاب می شوند با توجه به پیش بینی  تقریبی نتیجه عمل و لحاظ کردن وضعیت تمکن مالی انتخاب شوند و در صورت بروز خطر و عوارض طوری اقدام کرد که هزینه درمان برای بیمار و خانواده او خیلی گران و سنگین جلوه ننماید.

عامل رشته تخصصی: هرچه نوع بیماری مهم تر و نحوه درمان دشوارتر باشد احتمال بروز عوارض بیشتر است. لذا تعداد شکایات در رشته های جراحی معمولا بیشتر از سایر رشته هاست.

عامل دخالت سایر پزشکان( تحریک سایر پزشکان): شخص به عنوان طبیب نباید اگر درمان صحیح نبوده این فکر را در بیمار القا کند یا حرکاتی انجام دهد که بیمار را بر علیه پزشک قبلی تحریک نماید. رفتار سایر پزشکان تاثیر به سزایی در بروز شکایت از پزشک دارد. رفتار پزشکان بعدی که بیمار بعد از عدم حصول نتیجه مطلوب به آن ها مراجعه می کند و این یکی از مهم ترین مباحث اخلاق پزشکی است.

نگرفتن شرح حال کامل و عدم تکمیل دقیق پرونده قبل از اقدامات درمانی:

گاهی بیمار حتی با شرح حال و معاینه در مطب به بیمارستان ارجاع ولی توسط طبیب دیگری عمل می شود و لذا طبیب جراح شخصا شرح حال نگرفته و معاینات کافی انجام نداده و اصولا بیمار او را طبیب خود نمیداند در این گونه موارد است که به جای سمت راست ، سمت چپ بدن بیمار عمل می شود و….

قصور در مراقبت های بعد از عمل جراحی:

مسئولیت از لحظه پذیرش تا بهبودی کامل به عهده پزشک معالج است. پزشک جراح باید بعد از عمل جراحی بیمار خود را ویزیت کرده و بیمار به او دسترسی داشته باشد. رها کردن بیمار بعد از عمل حتی موفقیت آمیز در صورت بروز عوارض بعدی منجر به شکایت خواهد شد.

انتخاب بیمار: پزشک باید بیماری را برای درمان یا عمل قبول کند که در توان علمی او باشد. در غیر این صورت باید غرور خود را بشکند و توقع مالی را به کنار نهد و بزرگوارانه بیمار را جهت درمان مقتضی به همکاران دیگر و بیمارستان های تخصصی راهنمایی کند. در بسیاری از موارد پزشک تخصص لازم را دارد و درمان بیمار نیز از عهده او بر می آید  ولی بیمار به علت مشکلات اجتماعی یا شخصیتی و روانی فردی است که با شکایات متعدد مشکلاتی برای طبیب ایجاد خواهد کرد.

عدم مطالعه کافی و نداشتن اطلاعات کافی از تازه های پزشکی: انتخاب روش های درمانی و جراحی غیر علمی، قدیمی و متروک یکی از علل شکایت است. پزشک باید به تازه ترین اطلاعات پزشکی آگاه باشد تا از روش های قدیمی و متروک و منع شده استفاده نکند. با گذشت زمان بسیاری از دارو ها یا روش های درمانی به علت بروز عوارض و ناکفایتی درمان منع می شوند لذا استفاده صرف از جزوات دوران دانشجویی برای یک همکار با تجربه امری پسندیده نیست.

.

مسئله رضايت و برائت

.

اين مقوله از دو جنبه «رضايت» و «برائت» تشكيل شده است. در كشور ما پزشكان بيشتر به گرفتن «رضايت» بسنده مي كنند و در نتيجه دچار مشكلاتي كه ناشي از عدم گرفتن «برائت» است ، مي شوند. زيرا گرفتن «رضايت» ممكن است مسووليت كيفري را منتفي سازد ولي اگر«برائت» حاصل نشود مي تواند منجر به بروز مسووليت مدني شود.

.

تعريف رضايت 

.

«عبارت است از كسب اجازه از بيمار يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي در جهت درمان بيماري او اعم از درمان طبي يا جراحي و …».

.

تعريف برائت

.

«آگاهي دادن به بيمار يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني بيمار نسبت به نوع بيماري و نحوه درمان و خطرات و عوارض درمان بيماري و تبري جستن پزشك از خطرات و عوارض احتمالي درمان.»

.

شرايط برائت دهنده 

.

براي اينكه برائت حاصل شده از نظر قانون مورد قبول بوده و در دادگاه پذيرفته شده باشد، لازم است برائت دهنده شرايط زير را دارا باشد:

.

1 .اهليت قانوني داشته باشد يعني به سن بلوغ رسيده باشد و از قوه عقل نيز برخوردار باشد كه در غير اين صورت

نياز به قيم با شرايط قانوني آن دارد.

2 .برائت از روي آگاهي و آزادانه صورت گيرد.

3 .زمان برائت بايد قبل از اقدام درماني يا جراحي توسط پزشك باشد.

.

قانون مجازات اسلامي و برائت

.

دو ماده قانوني در مورد برائت در قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل آمده است:

ماده 60 :چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد.

ماده 322 :هرگاه طبيب يا بيمار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود. البته بايد توجه داشت كه پزشك موظف به رعايت قوانين و مقررات دولتي و شغلي و پرهيز از بي احتياطي و بي مبالاتي است و صرف گرفتن رضايت و برائت نمي تواند اين مسووليت خطير را از دوش او بردارد. اين برائت به عنوان يك سند تا زماني معتبر است كه رضايت بيمار جلب و رعايت موازين علمي و فني و نظامات دولتي شده باشد.

قصور پزشكي يكي از جنبه هاي خطاهاي پزشكي است كه آشنايي پزشكان با قوانين اين بحث مي تواند كمك شاياني به پيشگيري از بروز اين موارد نمايد.

.

 علی محسن زاده وکیل پایه یک دادگستری ، عضو کانون وکلای داگستری مرکز و فارغ التحصیل دانشگاه leiden  هلند با بیش از 10 سال سابقه موفق وکالت در امور مختلف اعم از بین المللی ، کیفری ، حقوقی ، خانواده ، مواد ، ثبتی و … آماده ارائه خدمات فوق می باشد، شما می توانید از طریق شماره تماس 09122571986 با ما در ارتباط باشید.

 

علی محسن زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *