وکیل تسخیری کیست؟

وکیل تسخیری کیست؟

 

وکیل تسخیری به چه کسی گفته میشود؟

چگونه و با چه شرایطی میتوان وکیل تسخیری داشت؟ 

براساس قانون جمهوری اسلامی ،وکیل تسخیری وکیلی است برای دفاع از حق و حقوق فردی که نسبت به قوانین آشنایی و دانش کافی را ندارد و نمی تواند از خود براساس قوانین دفاع کند و همچنین قادر به گرفتن وکیل خصوصی نیز برای خود نیست.

اصل 35 قانون اساسی کشور

بر طبق این قانون هر کس حق دارد در امور دعاوی حقوقی و کیفری برای خود وکیلی انتخاب کند اما اگر فردی توانایی گرفتن وکیل را نداشته باشد ،دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری برای دفاع از حق و حقوق فرد و تسریع در روند پرونده وکیلی برای وی اختیار میکند که به آن وکیل تسخیری می گویند.

گفتنی است برای پرونده هایی همچون حبس ابد،اعدام،سنگسار یا قصاص نفس چنانچه متهم خود درخواستی برای انتخاب وکیل به دادگاه را ارائه نکند دادگاه مکلف است برای وی وکیلی انتخاب کند اگرچه خود متهم این درخواست را نداشته باشد و مخالف گرفتن وکیل باشد.

وکیل تسخیری-دفتر وکالت علی محسن زاده
وکیل تسخیری-دفتر وکالت علی محسن زاده

این گونه وکلا از کجا انتخاب میشوند؟

در صورتی که دادگاه به نتیجه برسد که فرد توانایی انتخاب وکیل خصوصی برای خود ندارد،وکیلی برای وی از بین وکلای حوزه قضایی انتخاب می نماید و در صورتی که وکیل حق الوکاله خود را بخواهد،این حق الوکاله از سوی دادگاه و از طرف بودجه دادگستری به این وکیل پرداخت میگردد.

 

شرایط انتخاب وکیل تسخیری چیست؟

وکیل تسخیری-دفتر وکالت علی محسن زاده
وکیل تسخیری-دفتر وکالت علی محسن زاده

برای گرفتن وکیل تسخیری باید به کجا مراجعه کرد؟

وکیل فقط توسط متهمی که در دادگاه پرونده آن مورد بررسی قرار گرفته است قابل تقاضا و انتخاب است و تنها فرد تصمیم گیرنده در این رابطه دادگاه و قاضی پرونده است،و این موضوع ربطی به کانون وکلا ندارد اگرچه وکیل  انتخاب شده از کانون وکلا باشد.

پس شهروندان برای گرفتن وکیل تسخیری نیاز به مراجعه به کانون وکلا یا ارگان دیگه ای را ندارند و این موضوع تنها باید از قاضی پرونده درخواست شود.