وکیل و نحوه انتخاب آن

وکیل و نحوه انتخاب آن

 

وکیل کیست و  انتخاب آن به چه نحوی است؟

آنچه که درباره وکیل و وکالت باید بدانید…

وکیل کیست؟

وکیل یا جانشین فردی است که از سوی فردی دیگر به صورت حقوقی یا حقیقی برای انجام کاری ماُمور، و به موجب گرفتن وکالت از آن شخص را برای انجام کار وی استخدام می شود.

نماینده یا جانشین براساس تعریف ارائه شده در ماده 656 قانون مدنی ،نماینده فردی است که به موجب عقد وکالت با فردی دیگر به عنوان جانشین وی برای انجام امور حقوقی،کیفری ،….انتخاب و منصوب میگردد.

از جمله مهم ترین شرایط وکالت در دادگستری ایران ،تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق،گذراندن دوره کارآموزی مربوطه نزد یک وکیل با تجربه، و قبولی در آزمون های کارآموزی میباشد.

وکیل دادگستری : 

به شخصی گفته میشود که با گذراندن آزمون ها و آموزش های مخصوص حقوقی موفق به اخذ پروانه وکالت دادگستری ،و مجوز حضور در مراجع قضایی به نمایندگی از شخص دیگری میشود.

در چارچوب عقد وکالت بین طرفین، فردی که فردی دیگر را برای انجام امور خود برمیگزیند موکل و فرد متخصص و منتخب را وکیل می نمایند که طی عقد این قرارداد میتوان برای وکیل حد و مرزی مشخص کرد تا نماینده در راستای امر محوله به انجام امور بپردازد.

از جمله اموری که وکیل میتواند به نیابت از موکل خود اقدام کند به شرح زیر میباشد:

امور و مسائل مربوط به عقد طلاق،امور دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری،قراردادهای تجاری،تمامی امور حقوقی(جز مسائلی که موکل شخصا باید به انجام آن بپردازد و در این امور شخص مجاز به اخذ وکیل برای خود نیست همانند: لعان (مراسمی خاص در فقه اسلامی که مرد و همسر با شرایط خاصی یکدیگر را لعنت میکنند)،شهادت در مورد اموری،اقرار،تمکین،و از جمله این امور….

در قانون مدنی در مواد 656 تا 683 احکام مربوط به وکیل و وکالت ارائه شده است که با مراجعه به آن میتوان احکام دقیق را استخراج کرد.


وکیل و نحوه انتخاب آن
وکیل و نحوه انتخاب آن

 

انواع وکیل

جانشین مطلق :جانشین مطلق یعنی فردی را برای انجام تمامی امور خود گزیدند به صورتی که فرد برای انجام تمامی امور از موکل خود اجازه دارد و حدومرزی برای وی مشخص نشده است.

جانشین مقید : جانشین مقید یعنی فردی را فقط در انجام امر خاصی ماُمور کردن به موجبی که دیگر در انجام اموری که در عقد وکالت نیامده است وی اجازه ای از موکل خود ندارد و فقط در انجام کار محوله باید تلاش کند.


نحوه انتخاب جانشین


 

انواع مختلف انتخاب وکیل

 

مقالات علی محسن زاده_وکیل پایه یک دادگستری