اتباع افغانستانی در ایران چگونه میتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند ؟

اتباع افغانستانی در ایران چگونه میتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند ؟

29 ژوئن 2021

  اتباع افغاستانی در ایران  . مهاجرت مسئله ای است که زندگی مهاجر را از مناظر گوناگون تحت تاثیر قرار می دهد و مشکلات بسیار زیادی را برای آن ها به وجود می آورد . این مشکلات عموما در کشور میزبان یا پذیرنده بروز می کند و با توجه به عدم آگاهی مهاجر از قوانین کشور میزبان مشکلات فوق تشدید شده و ...

ادامه مطلب