21 مقررات رفتاری کانون وکلای بین الملل

21 مقررات رفتاری کانون وکلای بین الملل

31 جولای 2021

  کانون وکلای بین المللی ( IBA  ) . گسترش تبادلات انسانی و تجارت فرامرزی و همچنین فعالیت شرکت های چند ملیتی و توسعه حوزه تجارت بین المللی از قلمرو کالا به خدمات موجب گردیده تا امروزه شاهد ایجاد نهادی تحت عنوان خدمات حقوقی بین المللی باشیم . بدین معنی که متخصصان حقوقی دیگر تنها خدمات حقوقی خود را نه فقط به ...

ادامه مطلب